KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Amacımız; Hastanemizden direkt veya dolaylı yoldan hizmet alan hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerine yoğunlaşarak, tüm alanlarda kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirmenin sağlanmasıdır.

Böylelikle Savurganlığı önleyerek, verimliliği ve kaliteyi arttırarak, şikayetleri ortadan kaldırmayı, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, işlem zamanını kısaltmayı ve gelişmelerin sürekli izlenerek kurumsal faaliyetlere aktarılmasını hedefliyoruz.

 

Temel İş ve Sorumluluklar

  1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaları koordine etmek
  2. Kalite dokümanlarını hazırlamak. Daima güncel kalmasını sağlamak. Bu dokümanlar çerçevesinde çalışmaları planlamak ve yürütmek
  3. Sağlıkta kalite standartlarının uygulanmasını değerlendirmek amacıyla öz değerlendirmeyi planlamak, yürütmek ve yönetmek
  4. Hasta ve çalışan anketleri yaparak analiz etmek. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyette bulunmak ve takip etmek.
  5. Komite toplantılarına katılmak. Alınan karaların uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemek
  6. Kurumun performans ve kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek
  7. Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak
  8. Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlamak ve bu eğitimlerin alınmasını sağlamak.
  9. Olağan Kalite toplantılarının öncesinde veya gerektiği zaman üst yönetime Kalite Yönetim Sistemi ve istenen konularda performans raporu vermek
  10. Güvenlik Raporlama Sistemi, Risk Yönetimi ve Kalite Göstergelerine ilişkin süreçleri yönetmek
KOMİTE GÖREVLİ LİSTESİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ ENGİN TUNÇKANAT ENF. HAST. VE KLİNİK MİK. UZM.
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 OSMAN MUTLU DAHİLİ BRANŞ HEKİMİ
5 SERPİL ESEN EKEMEN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI
6 MUSTAFA ALPER AYKANAT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI
7 MUSTAFA BAŞPINAR MESUL MÜDÜR YRD.
8 ENES ENDER FİLİZ LABORATUVAR SORUMLU TEKNİKERİ
9 GÜLİZAR LÖKÇÜ HEMOVİJİLANS SORUMLU HEMŞİRESİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ENGİN TUNÇKANAT ENF. HAST. VE KLİNİK MİK. UZM.
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETM DİREKTÖRÜ
4 BÜŞRA ARAYIT ECZACI
5 SERAY YILDIRIM HEMŞİRE
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1   HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
2 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
3 MUSTAFA BAŞPINAR MESUL MÜDÜR YRD.
4 SERPİL ESEN EKEMEN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI
5 AHMET UYSAL RADYOLOJİ UZMANI
6 BÜŞRA ARAYIT ECZACI
7 SİNAN ELİBOL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
8 GONCA YAKUT HASTA HAKLARI SORUMLUSU
9 FİLİZ ŞEKERCİOĞLU ANESTEZİ TEKNİSYENİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ MUSTAFA BAŞPINAR MESUL MÜDÜR YRD
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 EMRAH ALKAN TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
5 BEKİR YAVUZ ÇAKIR İŞ YERİ HEKİMİ
6 ENES ENDER FİLİZ LABORATUVAR SORUMLU TEKNİKERİ
7 SEHER UYGUN İŞ YERİ HEMŞİRESİ
8 SATI CAN RADYOLOJİ TEKNİSYENİ
9 UFUK KESKİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ NİYAZİ ÖZÇELİK İDARİ MÜDÜR
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 EMRAH ALKAN TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
5 KEMAL KÜÇÜK TIBBİ CİHAZ SORUMLUSU
6 UFUK KESKİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
7 MESUT SAMİ ANIK SAĞLIK PERSONELİ
8 SİNAN ELİBOL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
9 NACİ CANLI GÜVENLİK PERSONELİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ALİ ÖZDEMİR MESUL MÜDÜR 
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 DEMET AKGÜN  HASTA HİZMETLERİ SORUMLUSU
5 SİNAN ELİBOL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
6 YASİN GÜL BİLGİ İŞLEM PERSONELİ
7 ENES ENDER FİLİZ LABORATUVAR SORUMLU TEKNİKERİ
8 GONCA YAKUT HASTA HAKLARI SORUMLUSU
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 AKILCI İLAÇ KULLANIM KOMİTESİ MUSTAFA BAŞPINAR MESUL MÜDÜR YRD
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 ENGİN TUNÇKANAT ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK  MİKROBİYOLOJİ UZMANI
5 BÜŞRA ARAYIT ECZACI
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 EĞİTİM KOMİTESİ SEVAL UYSAL MESUL MÜDÜR YRD
2 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
3 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
4 AYFER ARI İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU
5 GÜLİZAR LÖKÇÜ HEMŞİRE
6 SERAY YILDIRIM HEMŞİRE
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ SEVAL UYSAL MESUL MÜDÜR YRD
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 KEMAL KÜÇÜK BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
5 AHMET UYSAL RADYOLOJİ UZMANI
6 SATI CAN RADYOLOJİ TEKNİSYENİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 KLİNİK KALİTE KOMİTESİ ALİ ÖZDEMİR MESUL MÜDÜR
2 SEVAL UYSAL MESUL MÜDÜR YRD
3 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
4 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
5 AHMET AKIN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI
6 MUSTAFA BAŞPINAR GENEL CERRAHİ UZMANI
7 HASAN FEHMİ TÖRE KARDİYOLOJİ PROFESÖRÜ
8 OSMAN MUTLU İÇ HASTALIKLARI UZMANI
9 SİNAN ELİBOL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 GÜVENLİK RAPORLAMA KOMİTESİ SEVAL UYSAL MESUL MÜDÜR YRD
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 FİLİZ ŞEKERCİOĞLU ACİL SORUMLUSU
5 MESUT SAMİ ANIK AMELİYATHANE SORUMLUSU
6 ENES ENDER FİLİZ LABORATUVAR SORUMLUSU
7 SATI CAN RADYOLOJİ TEKNİSYENİ
8 BÜŞRA ARAYIT ECZACI
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 DİSİPLİN KURULU KOMİTESİ ALİ ÖZDEMİR MESUL MÜDÜR
2 MUSTAFA BAŞPINAR MESUL MÜDÜR YRD
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
5 AYFER ARI İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 NUTRİSYON DESTEK EKİBİ ÖZLEM ÇAKIR DİYETİSYEN
2 GÜLİZAR LÖKÇÜ HEMŞİRE
3 OSMAN MUTLU İÇ HASTALIKLARI UZMANI 
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ SEVAL UYSAL MESUL MÜDÜR YRD.
2 SERAY YILDIRIM YOĞUN BAKIM SORUMLUSU
3 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
4 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
5 GÜLİZAR LÖKÇÜ HEMŞİRE
6 SATI CAN RADYOLOJİ TEKNİSYENİ
7 ENES ENDER FİLİZ LABORATUVAR SORUMLUSU
8 MESUT SAMİ ANIK AMELİYATHANE SORUMLUSU
9 FİLİZ ŞEKERCİOĞLU ANESTEZİ TEKNİSYENİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 TIBBİ CİHAZ SORUMLU EKİP NİYAZİ ÖZÇELİK İDARİ MÜDÜR
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 EMRAH ALKAN TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
5 KEMAL KÜÇÜK BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 TEMİZLİK - ATIK KOMİTESİ ENGİN TUNÇKANAT ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİK. UZM.
2 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
3 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
4 BÜŞRA ARAYIT ECZACI
5 YELİZ KATI OTELCİLİK HİZMETLERİ SORUMLUSU
6 EMRAH ALKAN TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
7 EMRE HANLI ÇEVRE MÜHENDİSİ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 HİZMET SUNUMU EKİBİ ALİ ÖZDEMİR MESUL MÜDÜR
2 MUSTAFA BAŞPINAR MESUL MÜDÜR YRD
3 SEVAL UYSAL MESUL MÜDÜR YRD
4 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
5 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
6 EMRAH ALKAN TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
7 MESUT SAMİ ANIK AMELİYATHANE SORUMLUSU
8 AYDA KOÇAK SAĞLIK TURİZMİ
9 ÖZDEN ACAR ÖZEL SİGORTALAR YÖNETİCİSİ
10 DUYGU ÖZTEKE MALİ MÜŞAVİR
11 CEVAHİR KAYA KULLAR RESMİ YAZIŞMALAR SORUMLUSU
12 YELİZ KATI OTELCİLİK HİZMETLERİ SORUMLUSU
13 GONCA YAKUT HASTA HAKLARI SORUMLUSU
14 SERAP EROL  SATIN ALMA SORUMLUSU
15 DEMET AKKÜN HASTA HİZMETLERİ SORUMLUSU
16 ERSAVAŞ KİREÇÇİOĞLU DEPO SORUMLUSU
17 YUNUS EMRE YALÇIN MEDİKAL MUHASEBE MÜDÜRÜ
18 SİNAN ELİBOL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
SIRA NO KOMİTE ADI PERSONELİN ADI SOYADI ÜNVANI
1 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ ALİ ÖZDEMİR MESUL MÜDÜR
2 MUSTAFA BAŞPINAR MESUL  MÜDÜR YRD.
3 HACER ER HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
4 EMEL KAYA KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
5 SİNAN ELİBOL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ
6 EMRAH ALKAN TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
7 AYFER ARI İNSAN KAYNAKLARISORUMLUSU

Etiketler

Tüm hakları saklıdır. © 2019
Eskişehir Web Tasarım
Eskişehir Web Tasarım