KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Amacımız; Hastanemizden direkt veya dolaylı yoldan hizmet alan hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerine yoğunlaşarak, tüm alanlarda kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirmenin sağlanmasıdır.

Böylelikle Savurganlığı önleyerek, verimliliği ve kaliteyi arttırarak, şikayetleri ortadan kaldırmayı, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, işlem zamanını kısaltmayı ve gelişmelerin sürekli izlenerek kurumsal faaliyetlere aktarılmasını hedefliyoruz.

 

Temel İş ve Sorumluluklar

 1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaları koordine etmek
 2. Kalite dokümanlarını hazırlamak. Daima güncel kalmasını sağlamak. Bu dokümanlar çerçevesinde çalışmaları planlamak ve yürütmek
 3. Sağlıkta kalite standartlarının uygulanmasını değerlendirmek amacıyla öz değerlendirmeyi planlamak, yürütmek ve yönetmek
 4. Hasta ve çalışan anketleri yaparak analiz etmek. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyette bulunmak ve takip etmek.
 5. Komite toplantılarına katılmak. Alınan karaların uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemek
 6. Kurumun performans ve kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek
 7. Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak
 8. Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlamak ve bu eğitimlerin alınmasını sağlamak.
 9. Olağan Kalite toplantılarının öncesinde veya gerektiği zaman üst yönetime Kalite Yönetim Sistemi ve istenen konularda performans raporu vermek
 10. Güvenlik Raporlama Sistemi, Risk Yönetimi ve Kalite Göstergelerine ilişkin süreçleri yönetmek

KOMİTE GÖREVLİ LİSTESİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

AHMET DİNÇ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

6

SERPİL ESEN EKEMEN

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

7

YALÇIN KARA

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

8

İSMAİL ATMACA

ÜROLOJİ UZMANI

9

GÖKÇE ÇARGA

LABORATUVAR TEKNİKERİ

10

GÜLİZAR LÖKÇÜ

HEMOVİJİLANS SORUMLU HEMŞİRESİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

KEZBAN SARICA

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

6

AHMET DİNÇ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

7

YAŞAR KESKİN

GENEL CERRAHİ UZMANI

8

YALÇIN KARA

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

9

SERPİL ESEN EKEMEN

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

10

BÜŞRA ARAYIK

ECZACI

11

GÜLİZAR LÖKÇÜ

HEMŞİRE

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

İSMAİL ATMACA

MESUL MÜDÜR YRD.

3

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

4

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

5

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

6

YAŞAR KESKİN

GENEL CERRAHİ UZMANI

7

SERPİL ESEN EKEMEN

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

8

TEVFİK BARIŞ KOÇAK

RADYOLOJİ UZMANI

9

BÜŞRA ARAYIK

ECZACI

10

SİNAN ELİBOL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

11

AYŞE KURUM

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

12

FİLİZ ŞEKERCİOĞLU

ANESTEZİ TEKNİSYENİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

4

EMRAH ALKAN

TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ

5

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

6

BEKİR YAVUZ ÇAKIR

İŞ YERİ HEKİMİ

7

GÖKÇE CARGA

LABORATUVAR TEKNİKERİ

8

SEHER UYGUN

İŞ YERİ HEMŞİRESİ

9

SATI CAN

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

10

UFUK KESKİN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

EMRAH ALKAN

TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ

6

KEMAL KÜÇÜK

TIBBİ CİHAZ SORUMLUSU

7

UFUK KESKİN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

8

MESUT SAMİ ANIK

SAĞLIK PERSONELİ

9

SİNAN ELİBOL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

10

NACİ CANLI

GÜVENLİK PERSONELİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

4

SİNAN ELİBOL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

5

YASİN GÜL

BİLGİ İŞLEM ELEMANI

6

DEMET AKGÜN

SEKRETER

7

GÖKÇE ÇARGA

LABORATUVAR TEKNİKERİ

8

AYŞE KURUM

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

AKILCI İLAÇ KULLANIM KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

KEZBAN SARICA

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

6

BÜŞRA ARAYIK

ECZACI

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

EĞİTİM KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

İSMAİL ATMACA

MESUL MÜDÜR YRD.

3

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

4

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

5

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

6

AYFER ARI

İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

7

GÜLİZAR LÖKÇÜ

HEMŞİRE

8

SERAY YILDIRIM

HEMŞİRE

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

KEMAL KÜÇÜK

BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

6

TEVFİK BARIŞ KOÇAK

RADYOLOJİ UZMANI

7

SATI CAN

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

KLİNİK KALİTE KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

İSMAİL ATMACA

ÜROLOJİ UZMANI

6

AHMET AKIN

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI

7

YAŞAR KESKİN

GENEL CERRAHİ UZMANI

8

HASAN FEHMİ TÖRE

KARDİYOLOJİ PROFESÖRÜ

9

AHMET DİNÇ

İÇ ASTALIKLARI UZMANI

10

SİNAN ELİBOL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

GÜVENLİ RAPORLAMA KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

İSMAİL ATMACA

MESUL MÜDÜR YRD.

3

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

4

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

5

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

6

FİLİZ ŞEKERCİOĞLU

ACİL SERVİS SORUMLUSU

7

MESUT SAMİ ANIK

AMELİYATHANE SORUMLUSU

8

GÖKÇE ÇARGA

LABORATUVAR SORUMLUSU

9

ENES YILDIZ

RADYOLOJİ TEKNİSYENİ

10

BÜŞRA ARAYIK

ECZACI

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

DİSİPLİN KURULU KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

İSMAİL ATMACA

MESUL  MÜDÜR YRD

3

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

4

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

5

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

6

AYFER ARI

İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

3

GÜLİZAR LÖKÇÜ

HEMŞİRE

4

UZM. DR. AHMET DİNÇ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

İSMAİL ATMACA

MESUL MÜDÜR YRD.

3

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

4

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

5

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

6

GÜLİZAR LÖKÇÜ

HEMŞİRE

7

SATI CAN

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

8

GÖKÇE ÇARGA

LABORATUVAR SORUMLUSU

9

MESUT SAMİ ANIK

AMELİYATHANE SORUMLUSU

10

FİLİZ ŞEKERCİOĞLU

ANESTEZİ TEKNİSYENİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

TIBBİ CİHAZ SORUMLU EKİP

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

EMRAH ALKAN

TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ

6

KEMAL KÜÇÜK

BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

TEMİZLİK - ATIK KOMİTESİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

3

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

4

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

5

KEZBAN SARICA

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

6

AHMET DİNÇ

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

7

YAŞAR KESKİN

GENEL CERRAHİ UZMANI

8

YALÇIN KARA

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

9

SERPİL ESEN EKEMEN

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

10

BÜŞRA ARAYIK

ECZACI

11

GÜLİZAR LÖKÇÜ

HEMŞİRE

12

EMRAH ALKAN

TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ

13

EMRE HANLI

ÇEVRE MÜHENDİSİ

S.NO

KOMİTE ADI

PERSONELİN ADI SOYADI

ÜNVANI

1

HİZMET SUNUMU EKİBİ

ALİ ÖZDEMİR

MESUL MÜDÜR-GENEL MÜDÜR

2

İSMAİL ATMACA

MESUL MÜDÜR YRD.

3

MELEK SONGÜL

GENEL MÜDÜR

4

HACER ER

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

5

EMEL KAYA

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

6

SERAY YILDIRIM

HEMŞİRE

7

SATI CAN

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

8

GÖKÇE ÇARGA

LABORATUVAR TEKNİKERİ

9

MESUT SAMİ ANIK

AMELİYATHANE SORUMLUSU

10

GÜLİZAR LÖKÇÜ

 HEMŞİRE

11

SERAP EROL

SATIN ALMA SORUMLUSU

12

ERSAVAŞ KİREÇÇİOĞLU

DEPO SORUMLUSU

13

DEMET AKGÜN

SEKRETER

14

SİNAN ELİBOL

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

15

YUNUS EMRE YALÇIN

FATURALAMA

 

 

 1.   

Etiketler

Tüm hakları saklıdır. © 2019
Eskişehir Web Tasarım
Eskişehir Web Tasarım