COVID-19 Şüpheniz Olmasın !

COVID-19 Antikor Testleri ile COVID-19'u Belirtisiz Geçirip, Hastalığa Karşı Bağışıklık Geliştirme Durumunuzu Öğrenebilirsiniz!

Tüm dünyada devam eden Covid-19 pandemesi ile savaşabilmek ve kimin enfekte olduğunun bilinmesi için testlerin yapılması oldukça önemlidir.

COVID-19 virüsünün tüm aşamaları için gerekli olabilecek, virüsü saptamaya yönelik yapılan PCR testlerini  ve virüsle mücadelenin başlangıç döneminde veya bulaştıktan 14 gün sonra yapılan, organizmanın virüse karşı oluşturduğu spesifik IgM ve IgG antikor testlerini Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Eskişehir Özel Gürlife Hospital güvencesi ve kalitesiyle yaptırabilirsiniz.

 

 

PCR testi nedir ve nasıl yapılır?

PCR, koronavirüs sürecinde vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir tanı testidir. Vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmekte ve vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR testinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmakta ve bu örnek laboratuvarda test edilmektedir. PCR testi çok kısa sürede sonuç veren bir test olup,  ağrısız gerçekleştirilmesi önemli bir avantajdır.

PCR testi nerede yapılır? 

PCR testi, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı sağlık kuruluşlarında örnek alınıp, yine onaylı laboratuvarlarda sonucu çıkarılmaktadır. 

PCR testi ne kadar sürede sonuçlanır ve nasıl yorumlanır?

PCR Test sonuçları Eskişehir'de bulunan hastanelerimizde bir gün içerisinde teslim edilmektedir. Test sonucunun pozitif çıkması kişinin koronavirüs ile enfekte olduğunu gösterir. Böylece kişi ve çevresindekiler izole edilir böylece koronavirüsün başka kişilere bulaşma riski azaltılabilir.

Antikor testleri nedir ve nasıl yapılır ?

IgG ve IgM olarak ikiye ayrılan antikor testleri; COVID-19 geçirdiği şüphelenilen, enfeksiyon belirtileri göstermiş veya hastalık ile enfekte olmuş hastaların kanlarındaki antikorları ve bağışıklılığı tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Antikor testlerinin pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. IgM antikor testleri Covid-19 teşhisi için PCR (Antijen) testi ile beraber kullanılabilmektedir. IgG testi ise birçok firma tarafından enfeksiyon bağışıklık taraması için kullanmakta, bu sayede işe dönüş süreci daha sağlıklı planlanabilmektedir. 

Antikor testleri, COVID-19 enfeksiyonunu ilk bulaşma dönemindeki kuluçka sürecinde tespit edemez. 

IgM antikorlarını saptayan testlerden elde edilen POZİTİF sonuç, yakın zamanda kişinin virüs ile karşılaşmış olunduğunu gösterir. Virüs bulaştıktan sonra hastalıkla savaşılmaya başlanmasıyla  ve belirtilerle birlikte IgM pozitif olmaktadır. Ancak enfekte hastalarda virüse cevap olarak henüz antikor gelişmediği durumlarda NEGATİF test sonucu elde edilebilir. 

IgG antikorlarının POZİTİF saptanması COVID-19 enfeksiyonuna maruz kalınmış olduğunu gösterir. IgG antikorunun pozitif seviyelere ulaşması genellikle bulgular başladıktan yaklaşık 14 gün sonrası gerçekleşir. IgG antikoru pozitif olarak saptanan bir kişinin COVID-19 enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin yanıt verdiği anlaşılmaktadır.

 

 

PCR ve Antikor Testleri arasındaki fark nedir?

PCR testi ve antikor testleri arasındaki fark nedir?

PCR bir Antijen testidir ve kişinin hasta olup olmadığını ortaya koymaktadır. Antikor testleri ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yönelik olup test yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermez. 

PCR yöntemi hasta enfekteyken,  hastalığın antikoru oluşmamışken sonuç verir, kuluçka döneminde de sonnuç vermektedir.  Antikor testleri ise hastalığa karşı bağışıklık olup olmadığını göstermektedir. 

    IgM antikorlar için virüs bulaştıktan sonra virüs ile savaşın başlamış olması, berlitiler gösterilmesi gerekmektedir.

    IgG tipi antikorlar COVID-19’a yol açan virüse karşı vücudun bağışıklık sisteminin oluşturduğu ölçmektedir ve bulaştıktan 14 gün sonra görülebilmektedir.

  PCR (antijen) ve IgM (Antikor) anlamlar içermekte olup birbirinin yerini almamakta birlikte kullanılması teşhis için tamamlayıcı olmaktadır.  

PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınarak yapılır, antikor için ise koldan kan alınarak çalışılmaktadır.