(0)

40 YAŞ ALTI BAYAN CHECK UP

 • İç Hastalıkları MuayenesiP520030
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum MuayenesiP520030
 • Tam Kan (Hemogram)901620
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)901040
 • Ferritin901220
 • Demir (Serum)901020
 • Alanin aminotransferaz (ALT)900200
 • Aspartat transaminaz (AST)900580
 • HBsAg (CARD test)907430
 • Anti HBs906620
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)906670
 • Anti HCV906640
 • Üre (Bun)901940
 • Kreatinin902210
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)901750
 • Üriner sistem US803580
 • Kolesterol902110
 • LDL kolesterol902290
 • HDL kolesterol901580
 • Trigliserid903390
 • TSH904030
 • Serbest T3903470
 • Serbest T4903480
 • Tiroid US803510
 • FSH901280
 • Lüteinleştiren hormon (LH)902410
 • Transtorasik ekokardiyografi,700600
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)801720
 • Elektrokardiyogram (EKG)530100
 • ASO (Türbidimetrik)900570
 • CRP900900
 • Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)903381
 • Amilaz900370
 • Lipaz902320
 • Glukoz (AKŞ)901500
 • İnsülin901840
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)901460
 • Sedimentasyon903400
 • Tüm Abdomen US (Tüm Batın)803570
 • Folat ( Folik Asit )901240
 • Estradiol E2901160
 • Estriol (E3)901170
 • Check Up MuayenesiP520030
 • ABO+Rh tayini (Forward gruplama)705130
 • Kan gazları901920
 • Kardiyoloji Profesör MuayenesiP520030

40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK UP

 • Kardiyoloji MuayenesiP520030
 • İç Hastalıkları MuayenesiP520030
 • Üroloji MuayenesiP520030
 • Check Up MuayenesiP520030
 • Tam Kan (Hemogram)901620
 • Demir (Serum)901020
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)901040
 • Ferritin901220
 • Alanin aminotransferaz (ALT)900200
 • Aspartat transaminaz (AST)900580
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)907450
 • Anti HBs906620
 • Anti HCV906640
 • Kreatinin902210
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)901750
 • Üriner sistem US803580
 • Kolesterol902110
 • HDL kolesterol901580
 • LDL kolesterol902290
 • Trigliserid903990
 • TSH904030
 • Serbest T3903470
 • Serbest T4903480
 • Tiroid US803510
 • Serbest testosteron903490
 • Total testesteron903930
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)801720
 • ASO (Türbidimetrik)900570
 • CRP900900
 • Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)903381
 • Amilaz900370
 • Lipaz902320
 • Glukoz (AKŞ)901500
 • İnsülin901840
 • Transtorasik ekokardiyografi,700600
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)901460
 • Sedimentasyon903400
 • Tüm Abdomen US (Tüm Batın)803570
 • Folat ( Folik Asit )901240
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)906670
 • Üre (Bun)901940
 • ABO+Rh tayini (Forward gruplama)705140

40 YAŞ ÜSTÜ BAYAN CHECK UP

 • Kardiyoloji MuayenesiP520030
 • İç Hastalıkları MuayenesiP520030
 • Genel cerrahi MuayenesiP520030
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum MuayenesiP520030
 • Tam Kan (Hemogram)901620
 • Demir (Serum)901020
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)901040
 • Ferritin901220
 • Alanin aminotransferaz (ALT)900200
 • Aspartat transaminaz (AST)900580
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)907450
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)906670
 • Üre (Bun)901940
 • Anti HCV906640
 • Kreatinin902210
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)901750
 • Üriner sistem US803580
 • Kolesterol902110
 • HDL kolesterol901580
 • LDL kolesterol902290
 • Trigliserid903390
 • TSH904030
 • Serbest T3903470
 • Serbest T4903480
 • Tiroid US803510
 • FSH901280
 • Prolaktin903210
 • Kalsiyum (Ca)901910
 • Kemik dansitometresi (Lokal)802900
 • Transtorasik ekokardiyografi,700600
 • Gaitada gizli kan aranması, manüel905930
 • ( CEA ) Karsinoembriyonik antijen902030
 • Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preparatlar PAP smear ile909340
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)801720
 • Elektrokardiyogram (EKG)530100
 • ASO (Türbidimetrik)900570
 • CRP900900
 • Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)903381
 • Amilaz900370
 • Lipaz902320
 • Glukoz (AKŞ)901500
 • İnsülin901840
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)901460
 • Sedimentasyon903400
 • Tüm Abdomen US (Tüm Batın)803570
 • Anti HBs906620
 • CK-MB900880
 • Check Up MuayenesiP520030
 • Estradiol E2901160
 • Estriol (E3)901170
 • Kardiyovasküler stress test700530
 • Kreatin kinaz (CK)902190
 • ABO+Rh tayini (Forward gruplama)705130

40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK UP

 • Kardiyoloji MuayenesiP520030
 • İç Hastalıkları MuayenesiP520030
 • Üroloji MuayenesiP520030
 • Genel cerrahi MuayenesiP520030
 • Tam Kan (Hemogram)901620
 • Demir (Serum)901020
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)901040
 • Ferritin901220
 • Alanin aminotransferaz (ALT)900200
 • Aspartat transaminaz (AST)900580
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)907450
 • Anti HBs906620
 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)906670
 • Anti HCV906640
 • Üre (Bun)90194
 • Kreatinin901210
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)901750
 • Üriner sistem US803580
 • Kolesterol902110
 • HDL kolesterol901580
 • LDL kolesterol902290
 • Trigliserid903990
 • TSH904030
 • Serbest T3903470
 • Serbest T4903480
 • Tiroid US803510
 • Transtorasik ekokardiyografi,700600
 • Serbest testosteron903490
 • Total testesteron903930
 • PSA ( Total )903220
 • Gaitada gizli kan aranması, manüel905930
 • ( CEA ) Karsinoembriyonik antijen902030
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)801720
 • Elektrokardiyogram (EKG)530100
 • ASO (Türbidimetrik)900570
 • CRP900900
 • Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)903381
 • Amilaz903370
 • Lipaz902320
 • Glukoz (AKŞ)901500
 • İnsülin901840
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)901460
 • Sedimentasyon903400
 • Tüm Abdomen US (Tüm Batın)803570
 • CK-MB900880
 • Check Up MuayenesiP520030
 • Kardiyovasküler stress test700530
 • Kreatin kinaz (CK)902190
 • ABO+Rh tayini (Forward gruplama)705140

ÇOCUK CHECK UP

 • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)906670
 • Kardiyoloji MuayenesiP520030
 • Üroloji MuayenesiP520030
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları MuayenesiP520030
 • Tam Kan (Hemogram)901620
 • Demir (Serum)901020
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)901040
 • Ferritin901220
 • Alanin aminotransferaz (ALT)900200
 • Aspartat transaminaz (AST)900580
 • HBsAg (CARD test)907430
 • Anti HBs906620
 • Üre (Bun)901940
 • Kreatinin902210
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)901750
 • Üriner sistem US803580
 • TSH904030
 • Serbest T3903470
 • Serbest T4903480
 • Transtorasik ekokardiyografi ÇOCUK700600
 • ASO (Türbidimetrik)900570
 • CRP900900
 • Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)903381
 • Glukoz (AKŞ)901500
 • İnsülin901840
 • Sedimentasyon903400
 • Tüm Abdomen US (Tüm Batın)803570
 • Çinko900950
 • Vitamin B12904150
 • Folat ( Folik Asit )901240
 • Odiyometri ve timpanometri, iki taraf704110
 • Check Up MuayenesiP520030
 • ABO+Rh tayini (Forward gruplama)705140
 • Kulak-Burun-Boğaz MuayenesiP520030
Kendi Check-Up Paketini Oluştur
Tüm hakları saklıdır. © 2019
Eskişehir Web Tasarım
Eskişehir Web Tasarım